Loading... Loading...

:רקע
גרף אדריכלים  -נוסד בשנת 1996 מחויב לשירות אישי ומלא
מאגד ספקטרום רחב של שירותים הכוללים
.אדיכלות ועיצוב -פרטי,מסחרי וציבורי  הכולל  יועצים ,מהנדסים,בניית תקציב ושירותים נילווים מתיחלת הפרוייקט ועד לסיומו
:פילוסופיה
אדריכלות  משותפת עם הלקוח יוצרת הפריה וחיבור בין המתכנן ללקוח, תרגום והמחשה לרצונותיו וחלומותיו
.של הלקוח והפיכתם מחלום למציאות
יחסי הגומלין משחררים אותנו לפתח רעיונות יחודיים ואישים
.כך שהעבודה המוגמרת לא רק יפה ,אלא גם מוצלחת בתפקוד היום יומי שלה

קצת מידע

שלום גרף

:שמי

נובמבר 15 1995

:תאריך לידה

גדרה

:עיר מגורים