בניית אומדן עליות לפני תחילת העבודות ויצירת תקציב מותאם לכל לקוח