בניית קו מנחה כפלטפורמה לתכנון,המבנה ביחס לסביבה בה הוא ממוקם,המבנה ביחס לאדם החי בתוכו.