מעקב לתהליך הבניה פיקוח עליון בשטח מקניית המגרש ,טופס 4 ועד איכלוסו.