עבודה מול הרשיות,מחלקות ההנדסה העירוניות ,ועדות לתכנון ובניה, הוצאת היתרי בניה,טופס 4,אישור פיקוד העורף לממ”דים